Disclaimer

De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel bij de samenstelling van deze site de grootste zorgvuldigheid betracht is, kan Hoarse BV – Lagretto
niet garanderen dat de informatie compleet, actueel en/of accuraat is.
Hoarse BV – Lagretto aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van de informatie die op deze site te vinden
is.
Alle intellectuele eigendomsrechten op deze site en de inhoud daarvan komen uitsluitend toe aan Hoarse BV – Lagretto.
Hoarse BV – Lagretto is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen.